Khái quát phần mềm máy tính là gì ? Đặc điểm và phân loại các phần mềm

Rate this post

Có bao giờ bạn tự hỏi phần mềm máy tính là gì chưa ? Hôm nay mình sẽ nói cho các bạn biết phần mềm máy tính là gì. Phần mềm máy tính hay còn gọi là phần mềm (software) là tập hợp các câu lện dùng để chỉ thị cho máy tính làm việc mà bạn mong muốn thông qua một hoặc một vài ngôn ngữ lập trình như C, C++,…..

Nói chung là phần mềm máy tính là những thứ không thể cầm, nắm lấy. Nó hoàn toàn ngược lại với phần cứng và nó cần phải có phần cứng mới có thể thực thi mệnh lệnh được.

Hình phần mềm máy tính
Hình phần mềm máy tính

Một vài đặc điểm của phần mềm.

Trước đây người ta chưa có các ngôn ngữ lập trình bật cao, họ phải sử dụng các số 1 và 0 để tạo lên các mệnh lệnh để lập trình cho các máy móc hoạt động. Việc này vô cùng khó, tốn nhiều thời gian và công sức mà đặt biệt còn dể xảy ra lỗi lại phải tốn thời gian và công sức để tiềm ra các lỗi này. Chính vì vậy mà ngôn ngữ lập trình bật cao ra đời, nhưng ban đầu chúng chỉ là một ngôn ngữ thay thế các số 1 và 0 thành các từ tiếng Anh gợi nhớ. Chưa dừng lại ở đó, một số người muốn các câu lệnh chính là ý nghĩ mô tả của các thao tác đó. Vì vậy mà vào năm 1950, ngôn ngữ lập trình bật cao ra đời.

Hình sự phát triển của ngôn ngữ lập trình
Hình sự phát triển của ngôn ngữ lập trình

Lập trình viên chính là những người viết ra những chương trình bằng các ngôn ngữ bật cao, tuy nhiên không chỉ có các lập trình viên mới viết ra các chương trình mà đôi khi một số chương trình được sinh ra bởi một chương trình khác.

Các loại phần mềm.

Thông thường người ta chia các phần mềm ra làm 2 loại chính:

Loại 1: Theo phương thức hoạt động. Gồm có 4 kiểu:

  1. Phần mềm hệ thống: là các phần mềm dùng để vận hành máy tính. Ví dụ như các hệ điều hành Windows, Linux,…. Các hệ điều hành này liên lạc với chúng để thông qua đó điều khiển và quản lý các phần cứng.
  2. Phần mềm ứng dụng: là các phần mềm để người sử dụng thông qua đó có thể hoàn thành một hay nhiều công việc. Ví dụ như các phần mềm văn phòng (Microsoft Office, Photoshop), Cơ sở dữ liệu, hay các phần mềm độc hại.
  3. Phần mềm chuyển dịch: bao gồm Trình biên dịch và Trình thông dịch. Nói một các đơn giản là phần mềm này sẽ thông dịch các các câu lệnh từ mã nguồn của lập trình viên sau đó chuyển nó sang ngôn ngữ máy mà máy tính có thể hiểu được hoặc có thể chuyển sang tập tin đối tượng và các tập tin thư viện mà các phần mềm khác có thể hiểu được và thực thi các lệnh.
  4. Các phần mềm nền tảng: là các phần mền có nền tảng là .NET Framework,……

Loại 2: Theo khả năng ứng dụng. Gồm có 2 kiểu:

  1. Phần mềm không phụ thuộc: Nó có thể được bán cho mọi khác hàng trên thị trường tự do. Ví dụ như Oracle, Photoshop,… xử lý và soạn thảo các văn bản.
  2. Phần mềm phụ thuộc: Đó là các phần mềm được viết theo yêu cầu hay đơn đặt hàng của các khách hàng. Ví dụ như các phần mềm bán hàng,…

Quá trình tạo ra phần mềm.

  • Về mặt thiết kế.

-Tùy theo mức độ phức tạp của phần mềm làm ra, người thiết kế phần mềm sẽ dùng ít nhiều các phương tiện để tạo ra mẫu thiết kế theo ý muốn sau đó mẫu này được mã hoá bằng các ngôn ngữ lập trình và được các trình dịch chuyển thành các khối lệnh. Tập họp các tệp khả thi và các khối lệnh đó làm thành một phần mềm. Thường khi một phần mềm được tạo thành, để cho hoàn hảo thì phần mềm đó phải được điều chỉnh hay sửa chữa từ khâu thiết kế cho đến khâu tạo thành phiên bản phần mềm một số lần. Một phần mềm thông thường sẽ tương thích với một hay vài hệ điều hành, tùy theo cách thiết kế, cách viết mã nguồn và ngôn ngữ lập trình được dùng.

  • Sản xuất và phát triển.

-Việc phát triển và đưa ra thị trường của một phần mềm là đối tượng nghiên cứu của bộ môn kỹ nghệ phần mềm hay còn gọi là công nghệ phần mềm (software engineering). Bộ môn này nghiên cứu các phương pháp tổ chức, cách thức sử dụng nguồn tài nguyên, vòng quy trình sản xuất, cùng với các mối liên hệ với thị trường, cũng như liên hệ giữa các yếu tố này với nhau. Tối ưu hoá quy trình sản xuất phần mềm cũng là đối tượng được cứu xét của bộ môn.

Kết luận:

Phần mềm máy tính là thứ vô cùng quan trọng đối với chúng ta, chúng ta ra lệnh và nó sẻ giúp chúng ta thông dịch để chỉ thị cho các phần cứng làm việc mà mình mong muốn. Ngoài ra còn hổ trợ chúng ta làm các công việc mà bình thường phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành.

Liên hệ với chúng tôi tại đây:

Liên hệ với chúng tôi